Mae cyfrifiaduron ddim yn brathu (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i ddatblygu’r sgiliau a’r hyder wrth ddefnyddio TG a dysgu swyddogaethau sylfaenol.

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â meysydd fel:
Cyfrifiadura sylfaenol – sut i ddefnyddio cyfrifiadur a dysgu am swyddogaethau TG sylfaenol
– Microsoft Word Sylfaenol – sut i greu dogfennau geiriau syml a defnyddio swyddogaethau syml
– Defnyddio’r rhyngrwyd – sut i syrffio’r we gan ddefnyddio peiriannau chwilio
– Creu e-byst – sut i anfon a derbyn

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1Y

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility