Lluniadu a Darlunio (cwrs byr) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Cwrs wedi’i gynllunio ar gyfer y rhai sydd am fynd yn ôl i luniadu neu sydd â diddordeb mewn darlunio, Celfyddyd Gain a llyfrau braslunio. Perffaith ar gyfer y rhai sy’n barod i roi cynnig ar gyfryngau a thechnegau newydd mewn amgylchedd hamddenol a deniadol. Croeso i bob lefel sgil – dewch â llyfr braslunio bach A4/A5, cas pensiliau gydag unrhyw ddeunyddiau celf yr ydych yn hoffi eu defnyddio (ac ychydig o fyrbrydau a diod). Darperir deunyddiau celf sylfaenol.
Mae creadigrwydd yn FAWR ar gyfer ymwybyddiaeth ofalgar.

 • Gofynion Mynediad

  Dim

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn gall myfyrwyr ddilyn cwrs L2 neu L3 mewn Celf a Dylunio. Os yw'r myfyriwr yn fyfyriwr aeddfed, yna ar ôl cwblhau'r cwrs hwn gallent wneud cais am gwrs Sylfaen L3/4 mewn Celf a Dylunio.

 • Modiwlau’r cwrs

  Cyflwynir myfyrwyr i ystod o ddulliau lluniadu, gwneud printiau a thechnegau a ddefnyddir gan artistiaid a darlunwyr. Disgwyliwch inc, siarcol, gwneud zine, collage a dwdlo.

 • Dull Asesu

  Dim

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

8W