Lefel 2 Gweinyddiaeth Busnes (Diploma Pearsons) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer y rhai sy’n dymuno dysgu a / neu ddatblygu sgiliau gweinyddu busnes. Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i ddangos sut rydych chi’n gweithio ac yn cyfathrebu mewn amgylchedd busnes a gwneud ystod eang o dasgau gweinyddol, megis cefnogi cyfarfodydd, dogfennu gwybodaeth, trin apwyntiadau dyddiadur.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1 year