IOSH Rheoli Dysgu Ar-lein yn Ddiogel (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

IOSH Rheoli’n Ddiogel yw’r cwrs iechyd a diogelwch sy’n arwain y farchnad ar gyfer rheoli. Mae hwn yn gwrs hyblyg i reolwyr a goruchwylwyr mewn unrhyw sector, mewn unrhyw sefydliad.
Nod y cwrs hwn yw hyfforddi rheolwyr i gymhwyso egwyddorion rheoli i faterion iechyd a diogelwch fel rhan o strategaeth reoli gyfan. Mae’n ddelfrydol ar gyfer sicrhau bod rheolwyr yn gyfoes ar y sgiliau sydd eu hangen arnynt i fynd i’r afael â materion iechyd a diogelwch yn y gweithle.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
– Asesu risgiau
– Rheoli risgiau
– Deall cyfrifoldebau
– Deall peryglon
– Ymchwilio i ddigwyddiadau
– Mesur perfformiad
– Amddiffyn yr amgylchedd

  • Gofynion Mynediad

    Dim.

    Mae angen cysylltiad rhyngrwyd gan fod y cwrs hwn yn cael ei ddarparu trwy ddosbarthu ar-lein.

  • Dull Asesu

    Profion ymarferol a gwybodaeth.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

4D