IOSH Rheoli Dysgu Ar-lein yn Ddiogel (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

IOSH Rheoli’n Ddiogel yw’r cwrs iechyd a diogelwch sy’n arwain y farchnad ar gyfer rheoli. Mae hwn yn gwrs hyblyg i reolwyr a goruchwylwyr mewn unrhyw sector, mewn unrhyw sefydliad.
Nod y cwrs hwn yw hyfforddi rheolwyr i gymhwyso egwyddorion rheoli i faterion iechyd a diogelwch fel rhan o strategaeth reoli gyfan. Mae’n ddelfrydol ar gyfer sicrhau bod rheolwyr yn gyfoes ar y sgiliau sydd eu hangen arnynt i fynd i’r afael â materion iechyd a diogelwch yn y gweithle.

Mae cyllid ar gael, yn amodol ar gymhwysedd, cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.

 • Gofynion Mynediad

  Dim.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r cwrs hwn yn cwmpasu'r pynciau a ganlyn:
  - Asesu risgiau
  - Rheoli risgiau
  - Deall cyfrifoldebau
  - Deall peryglon
  - Ymchwilio i ddigwyddiadau
  - Mesur perfformiad
  - Amddiffyn yr amgylchedd

 • Dull Asesu

  Profion ymarferol a gwybodaeth.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

4D

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility