Hyfforddiant Wardeiniaid Tân (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn fuddiol i’r presennol neu’r rhai sy’n dymuno dod yn Wardeiniaid Tân. Mae’r cwrs hwn yn edrych ar y peryglon cysylltiedig ac ymarferol y gellir eu cymryd i leihau a rheoli risgiau tân.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn, bydd unigolion yn gallu deall natur tân, technegau asesu risg sylfaenol fel sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith, mesurau rheoli a gweithdrefnau brys yn eu gweithle.

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys:
– Nodi peryglon tân posib
– Dangoswch sut i ddefnyddio diffoddwyr tân yn eich gweithle
– Nodi pwysigrwydd bod yn rhagweithiol tuag at ymwybyddiaeth o dân

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D