Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Profiad Cwsmer Ar-lein (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r newidiadau ym mhrofiad cwsmeriaid ar-lein i’r rheini sy’n gweithio mewn, neu sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn Marchnata Digidol.

Bydd y cwrs hwn yn datblygu sgiliau wrth ddeall taith y cwsmer digidol, egwyddorion a mesur profiad y cwsmer ar-lein.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:
– Deall pwysigrwydd y cwsmer ar-lein
profiad
– Gwybod sut i fapio siwrneiau cwsmeriaid ar-lein
– Deall egwyddorion dylunio canolfannau defnyddwyr
– Gwybod sut i fonitro a mesur y cwsmer ar-lein
profiad
– Deall sut i brofi a gwella’r cwsmer
profiad

 • Gofynion Mynediad

  Dim

  Sylwch, bydd angen i'r dysgwr gael mynediad at gyfrifiadur gyda chysylltiad rhyngrwyd i gael mynediad i'r cwrs ar-lein hwn ac i gyfathrebu â hyfforddwr y cwrs.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Gall unigolion wneud cais am y Dystysgrif neu'r Diploma mewn Marchnata Digidol ar Lefel 4 pan fydd digon o gredydau wedi'u cyflawni. Cyflawnir credydau trwy gwblhau unedau sydd wedyn yn cael eu dosbarthu fel Dyfarniadau.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r cwrs hwn yn costio £210. Mae cyllid ar gael, yn amodol ar gymhwysedd, cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.

 • Dull Asesu

  Adroddiad ysgrifenedig.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D

Cost

£210