Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Marchnata Peiriannau Chwilio (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â marchnata peiriannau chwilio ar gyfer y rhai sy’n gweithio mewn, neu sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn Marchnata Digidol.

Bydd y cwrs hwn yn dysgu marchnata peiriannau chwilio i chi a sut i optimeiddio cynnwys gwefan ar gyfer y safle peiriant chwilio gorau posibl. Byddwch yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r theori y tu ôl i chwilio am dâl ac algorithmau peiriannau chwilio eraill; byddwch hefyd yn meithrin sgiliau ymarferol yn y byd go iawn y gallwch eu defnyddio mewn gyrfa mewn Marchnata Digidol.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:
1. Deall beth yw ystyr marchnata peiriannau chwilio.
2. Gwybod y ffactorau llwyddiant allweddol ar gyfer Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO).
3. Deall y broses o ymchwil allweddair mewn marchnata peiriannau chwilio.
4. Deall camau allweddol ymgyrchoedd chwilio taledig.
5. Deall y metrigau a’r offer a ddefnyddir i fesur SEO a pherfformiad chwilio taledig

 • Gofynion Mynediad

  Dim

  Sylwch, bydd angen i'r dysgwr gael mynediad at gyfrifiadur gyda chysylltiad rhyngrwyd i gael mynediad i'r cwrs ar-lein hwn ac i gyfathrebu â hyfforddwr y cwrs.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Gall unigolion wneud cais am y Dystysgrif neu'r Diploma mewn Marchnata Digidol ar Lefel 4 pan fydd digon o gredydau wedi'u cyflawni. Cyflawnir credydau trwy gwblhau unedau sydd wedyn yn cael eu dosbarthu fel Dyfarniadau.

  Gall unigolion wneud cais am y Dystysgrif neu'r Diploma mewn Marchnata Digidol ar Lefel 4 pan fydd digon o gredydau wedi'u cyflawni. Mae'r Diploma yn cynnwys unigolion sy'n cyflawni 40 credyd (8 uned) ar Lefel 4. Mae'r Dystysgrif yn cynnwys 25 credyd (5 uned) ar Lefel 4.

 • Dull Asesu

  Adroddiad ysgrifenedig.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility

Full Fee

£60