Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Marchnata Cynnwys (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â marchnata cynnwys ar gyfer y rhai sy’n gweithio mewn, neu sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn Marchnata Digidol. Bydd y cwrs hwn yn rhoi trosolwg i chi ar sut i ddod yn grewr cynnwys effeithiol.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:
1. Deall sut y gall marchnata cynnwys gefnogi gweithgareddau marchnata digidol.
2. Deall y gwahanol fathau o gynnwys y gall sefydliad eu defnyddio.
3. Deall rôl marchnata cynnwys ar draws taith y defnyddiwr ar-lein.
4. Gwybod sut y gellir creu a dosbarthu cynnwys digidol yn llwyddiannus.
5. Deall y metrigau y gellir eu defnyddio i fesur gweithgareddau marchnata cynnwys.

 • Gofynion Mynediad

  Dim

  Sylwch, bydd angen i'r dysgwr gael mynediad at gyfrifiadur gyda chysylltiad rhyngrwyd i gael mynediad i'r cwrs ar-lein hwn ac i gyfathrebu â hyfforddwr y cwrs.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Gall unigolion wneud cais am y Dystysgrif neu'r Diploma mewn Marchnata Digidol ar Lefel 4 pan fydd digon o gredydau wedi'u cyflawni. Cyflawnir credydau trwy gwblhau unedau sydd wedyn yn cael eu dosbarthu fel Dyfarniadau.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae cyllid ar gael, yn amodol ar gymhwysedd, cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.

 • Dull Asesu

  Adroddiad ysgrifenedig.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility

Full Fee

£60