Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â marchnata cyfryngau cymdeithasol ar gyfer y rhai sy’n gweithio mewn, neu sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn Marchnata Digidol.

Mae’r cyfryngau cymdeithasol i sefydliadau bellach yn fwy effeithiol nag erioed, os ydych chi’n ceisio gwella’ch sgiliau a’ch gwybodaeth cyfryngau cymdeithasol o gynllunio i ddeall dadansoddeg mesur eich ymgyrchoedd yna gallai’r cwrs hwn fod ar eich cyfer chi.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:
1. Deall gwerth cyfryngau cymdeithasol i sefydliadau.
2. Deall y sianeli cyfryngau cymdeithasol sydd ar gael i sefydliadau.
3. Deall sut y gall sefydliadau ymgysylltu â defnyddwyr trwy sianeli cyfryngau cymdeithasol.
4. Gwybod sut y gellir cynllunio a gweithredu ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol.
5. Deall y metrigau a’r offer y gellir eu defnyddio i fesur effeithiolrwydd gweithgareddau cyfryngau cymdeithasol.

 • Gofynion Mynediad

  Dim

  Sylwch, bydd angen i'r dysgwr gael mynediad at gyfrifiadur gyda chysylltiad rhyngrwyd i gael mynediad i'r cwrs ar-lein hwn ac i gyfathrebu â hyfforddwr y cwrs.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Gall unigolion wneud cais am y Dystysgrif neu'r Diploma mewn Marchnata Digidol ar Lefel 4 pan fydd digon o gredydau wedi'u cyflawni. Cyflawnir credydau trwy gwblhau unedau sydd wedyn yn cael eu dosbarthu fel Dyfarniadau.

 • Dull Asesu

  Adroddiad ysgrifenedig.

  Gall unigolion wneud cais am y Dystysgrif neu'r Diploma mewn Marchnata Digidol ar Lefel 4 pan fydd digon o gredydau wedi'u cyflawni. Mae'r Diploma yn cynnwys unigolion sy'n cyflawni 40 credyd (8 uned) ar Lefel 4. Mae'r Dystysgrif yn cynnwys 25 credyd (5 uned) ar Lefel 4

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility

Full Fee

£60