Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Hysbysebu Digidol (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â hysbysebu arddangos a fideo ar gyfer y rhai sy’n gweithio mewn, neu sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn Marchnata Digidol.

Bydd y cwrs hwn yn caniatáu i unigolion ddod i ddeall y rôl y mae hysbysebu digidol yn ei chwarae, y dechnoleg a’r llwyfannau sy’n ofynnol ynghyd â deall sut i fesur a gwneud y gorau o berfformiad ymgyrchu.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:
1. Deall y rôl y mae hysbysebu digidol yn ei chwarae yn y gymysgedd cyfathrebu.
2. Gwybod y gwahanol fathau o gyfryngau hysbysebu digidol sydd ar gael i sefydliadau.
3. Deall y dechnoleg a’r llwyfannau sy’n ofynnol ar gyfer hysbysebu digidol.
4. Deall sut i ysgrifennu ac amserlennu cynllun cyfryngau ar gyfer hysbysebu digidol.
5. Deall y metrigau a ddefnyddir i fesur a gwneud y gorau o berfformiad ymgyrch hysbysebu digidol.

 • Gofynion Mynediad

  Bydd angen i'r dysgwr gael mynediad at gyfrifiadur gyda chysylltiad rhyngrwyd i gael mynediad i'r cwrs ar-lein hwn ac i gyfathrebu â hyfforddwr y cwrs.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Gall unigolion wneud cais am y Dystysgrif neu'r Diploma mewn Marchnata Digidol ar Lefel 4 pan fydd digon o gredydau wedi'u cyflawni. Cyflawnir credydau trwy gwblhau unedau sydd wedyn yn cael eu dosbarthu fel Dyfarniadau.

  Gall unigolion wneud cais am y Dystysgrif neu'r Diploma mewn Marchnata Digidol
  ar Lefel 4 pan fydd digon o gredydau wedi'u cyflawni. Mae'r Diploma yn cynnwys unigolion sy'n cyflawni 40 credyd (8 uned) ar Lefel 4. Mae'r Dystysgrif yn cynnwys 25 credyd (5 uned) ar Lefel 4.

 • Dull Asesu

  Adroddiad ysgrifenedig.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility

Full Fee

£60