Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Hanfodion Marchnata Digidol (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â hanfodion marchnata digidol i’r rheini sy’n gweithio mewn, neu sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn Marchnata Digidol.

Bydd y cwrs hwn yn caniatáu i unigolion ennill dealltwriaeth o farchnata digidol o greu ymgyrchoedd marchnata digidol i fesur llwyddiant.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:
– Deall buddion allweddol marchnata digidol a’r datblygiadau mewn technoleg ddigidol
– Gwybod prif elfennau ymgyrchoedd digidol
– Deall y gymysgedd cyfathrebu digidol a sut y gellir cymhwyso cyfryngau digidol
– Darlunio gwahanol gamau’r broses cynllunio marchnata digidol
– Deall sut y gellir integreiddio cyfryngau digidol yn llwyddiannus
– Gwybod sut y gellir monitro a mesur ymgyrchoedd digidol yn llwyddiannus

 • Gofynion Mynediad

  Bydd angen i'r dysgwr gael mynediad at gyfrifiadur gyda chysylltiad rhyngrwyd i gael mynediad i'r cwrs ar-lein hwn ac i gyfathrebu â hyfforddwr y cwrs.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Gall unigolion wneud cais am y Dystysgrif neu'r Diploma mewn Marchnata Digidol ar Lefel 4 pan fydd digon o gredydau wedi'u cyflawni. Cyflawnir credydau trwy gwblhau unedau sydd wedyn yn cael eu dosbarthu fel Dyfarniadau.

 • Dull Asesu

  Adroddiad ysgrifenedig.

 • Costau Ychwanegol

  Ffi Gofrestru OCN £35

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility

Full Fee

£60