Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Hanfodion Marchnata (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â hanfodion marchnata i’r rheini sy’n gweithio mewn, neu sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn Marchnata Digidol.

Bydd y cwrs hwn yn datblygu ac yn gwella dealltwriaeth unigolion o swyddogaethau marchnata, ymddygiad defnyddwyr a marchnata.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:
– Deall swyddogaeth marchnata
– Deall y broses prynu defnyddwyr a’r ffactorau a all ddylanwadu arni
– Deall sut mae marchnata mewnol ac allanol
gellir archwilio amgylcheddau
– Deall y broses cynllunio marchnata
– Deall elfennau unigol y gymysgedd marchnata

 • Gofynion Mynediad

  Dim

  Sylwch, bydd angen i'r dysgwr gael mynediad at gyfrifiadur gyda chysylltiad rhyngrwyd i gael mynediad i'r cwrs ar-lein hwn ac i gyfathrebu â hyfforddwr y cwrs.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Gall unigolion wneud cais am y Dystysgrif neu'r Diploma mewn Marchnata Digidol ar Lefel 4 pan fydd digon o gredydau wedi'u cyflawni. Cyflawnir credydau trwy gwblhau unedau sydd wedyn yn cael eu dosbarthu fel Dyfarniadau.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae cyllid ar gael, yn amodol ar gymhwysedd, cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.

 • Dull Asesu

  Adroddiad ysgrifenedig.

 • Costau Ychwanegol

  Ffi Gofrestru OCN £35

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility

Full Fee

£60