Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Dadansoddeg Ddigidol (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â sut i fesur enillion ar fuddsoddiad ar gyfer y rhai sy’n gweithio mewn, neu sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn Marchnata Digidol.

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer unigolion sy’n edrych i ddatblygu eu gwybodaeth am farchnata cyfryngau digidol a chymdeithasol, deall dadansoddeg a data i wneud y defnydd gorau o’u marchnata digidol.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:
1. Deall pwysigrwydd dadansoddeg ddigidol i farchnatwyr.
2. Gwybod metrigau craidd y gellir eu defnyddio i werthuso perfformiad gwefan.
3. Deall ystod o ddangosyddion ac adroddiadau meintiol y gellir eu defnyddio i werthuso presenoldeb ar-lein.
4. Deall ystod o ddangosyddion ansoddol y gellir eu defnyddio i werthuso presenoldeb ar-lein.
5. Deall pwysigrwydd mabwysiadu strategaeth brofi.

 • Gofynion Mynediad

  Dim

  Sylwch, bydd angen i'r dysgwr gael mynediad at gyfrifiadur gyda chysylltiad rhyngrwyd i gael mynediad i'r cwrs ar-lein hwn ac i gyfathrebu â hyfforddwr y cwrs.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Gall unigolion wneud cais am y Dystysgrif neu'r Diploma mewn Marchnata Digidol ar Lefel 4 pan fydd digon o gredydau wedi'u cyflawni. Cyflawnir credydau trwy gwblhau unedau sydd wedyn yn cael eu dosbarthu fel Dyfarniadau.

  Gall unigolion wneud cais am y Dystysgrif neu'r Diploma mewn Marchnata Digidol ar Lefel 4 pan fydd digon o gredydau wedi'u cyflawni. Mae'r Diploma yn cynnwys unigolion sy'n cyflawni 40 credyd (8 uned) ar Lefel 4. Mae'r Dystysgrif yn cynnwys 25 credyd (5 uned) ar Lefel 4.

 • Dull Asesu

  Adroddiad ysgrifenedig.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility

Full Fee

£60