Gwobr Lefel 4 mewn Marchnata Digidol – Cynllunio Marchnata Digidol (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r sgiliau sy’n ofynnol wrth gynllunio gweithgareddau marchnata digidol ar gyfer y rhai sy’n gweithio mewn, neu sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn Marchnata Digidol.

Bydd y cwrs hwn yn datblygu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o gynlluniau marchnata digidol a sut i gyflwyno’r rhain i’ch rôl fel marchnatwr.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:

1. Deall y newidiadau yn ymddygiad defnyddwyr a achosir gan dechnoleg ddigidol.
2. Deall sut y gellir archwilio’r amgylchedd marchnata digidol.
3. Darluniwch wahanol gamau’r broses cynllunio marchnata digidol.
4. Deall sut i gymhwyso elfennau o’r gymysgedd marchnata digidol.
5. Gwybod sut y gellir rheoli a mesur cynlluniau marchnata digidol.

 • Gofynion Mynediad

  Dim

  Sylwch, bydd angen i'r dysgwr gael mynediad at gyfrifiadur gyda chysylltiad rhyngrwyd i gael mynediad i'r cwrs ar-lein hwn ac i gyfathrebu â hyfforddwr y cwrs.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Gall unigolion wneud cais am y Dystysgrif neu'r Diploma mewn Marchnata Digidol ar Lefel 4 pan fydd digon o gredydau wedi'u cyflawni. Cyflawnir credydau trwy gwblhau unedau sydd wedyn yn cael eu dosbarthu fel Dyfarniadau.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r cwrs hwn yn costio £210. Mae cyllid ar gael, yn amodol ar gymhwysedd, cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.

 • Dull Asesu

  Adroddiad ysgrifenedig.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D

Cost

£210