Gwobr Lefel 3 mewn Goruchwylio Cymorth Cyntaf ar gyfer Dysgu Ar-lein Iechyd Meddwl (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae materion iechyd meddwl yn y gweithle yn bodoli ac yn effeithio ar bob unigolyn. Bellach, yn fwy nag erioed, anogir busnesau i berchnogi lles gweithwyr a gallwn eich helpu i gyflawni hyn.

Mae’r cwrs yn cwmpasu cynnwys cyrsiau Cymorth Cyntaf Lefel 1 a Lefel 2 ar gyfer Iechyd Meddwl ac yn ymgorffori’r cynllun gweithredu cymorth cyntaf ar gyfer iechyd meddwl a sut i weithredu diwylliant iechyd meddwl cadarnhaol yn y gweithle. Bydd dysgwyr yn ennill y wybodaeth i nodi pryd y gallai fod gan berson gyflwr iechyd meddwl ac yn gwybod i ble y gallant fynd i gael help.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
– Beth yw Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl
– Nodi cyflyrau iechyd meddwl
– Rhoi cyngor a dechrau sgwrs
– Cynllun gweithredu Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl
– Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl yn y gweithle
– Straen, pryder, iselder ysbryd a hunanladdiad
– Anhwylderau bwyta
– Seicosis
– Anhwylder personoliaeth
– Sgitsoffrenia
– Hunan-niweidio
– Cyffuriau ac alcohol
– PTSD
– Anhwylder deubegwn

 • Gofynion Mynediad

  Mae'r cymhwyster hwn ar gael i ddysgwyr 18 oed neu'n hyn. Rhaid bod gan ddysgwyr y sgiliau llythrennedd i allu darllen a hunanddysgu'r llawlyfr cyfeirio ac adnoddau ychwanegol.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer hyfforddwyr, aseswyr a goruchwylwyr sydd am godi ymwybyddiaeth o gymorth cyntaf iechyd meddwl yn y gweithle.

 • Modiwlau’r cwrs

  Cost y cwrs yw £ 145 y pen. Mae cyllid ar gael ar gyfer y cwrs hwn, yn amodol ar gymhwysedd.

 • Dull Asesu

  Asesir y cymhwyster trwy drafodaeth broffesiynol gyda'r Hyfforddwr / Asesydd a gwelir tystiolaeth o alwad fideo wedi'i recordio.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D