Gwobr Lefel 2 mewn Trin Llaw – Egwyddorion ac Ymarfer (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer unigolion sy’n trin â llaw yn y gwaith ac mae’n darparu gwybodaeth hanfodol am reolaethau, peryglon a sut i leihau’r risg o anaf.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
Beth yw trin â llaw?
Anafiadau trin â llaw
Deddfwriaeth
Osgoi trin â llaw
Adrodd am ddamweiniau
Asesiadau risg
Risgiau sy’n gysylltiedig â chodi a thrafod
Llwythi
Amgylchedd gwaith
Ffactorau amgylcheddol eraill
Gallu unigol
Arfer da
Anatomeg a ffisioleg

  • Gofynion Mynediad

    Mae'r cymhwyster hwn ar gael i ddysgwyr 18 oed neu'n hyn. Rhaid bod gan ddysgwyr y sgiliau llythrennedd i allu darllen a hunanddysgu'r llawlyfr cyfeirio ac adnoddau ychwanegol. Bydd angen i'r dysgwr gael mynediad at gyfrifiadur gyda chysylltiad rhyngrwyd er mwyn cyrchu'r adnoddau dysgu o bell a chyfathrebu â'r Hyfforddwr / Asesydd

  • Modiwlau’r cwrs

    Mae'r cwrs hwn yn costio £65

  • Dull Asesu

    Aseswyd trwy drafodaeth broffesiynol

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D

Cost

£65