Gwobr Lefel 2 mewn Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i ddysgwyr o iechyd a diogelwch yn y gweithle o dan ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch y DU. Bydd y cwrs hwn o fudd i bob unigolyn a allai fod yn gweithio o fewn rôl iechyd a diogelwch.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
-Pebau a gorfodi
-Ergonomeg a ffactorau dynol
– Cost Iechyd a Diogelwch gwael
– Buddion Iechyd a Diogelwch da
-Risgiwch asesiadau
– Hierarchaeth reoli
-Ffactorau amgylcheddol
-Ffactorau ffactor
– Offer Amddiffynnol Personol (PPE)
– Diogelwch tân a thrin â llaw
-Gosod sylweddau
-Defnyddio offer sgrin
Arwyddion diogelwch yn y gweithle
-Cymorth cyntaf a RIDDOR

Os ydych chi dros 19 oed ac yn byw yng Nghymru ar hyn o bryd fe allech chi fod yn gymwys ar gyfer cwrs AM DDIM o dan gyllid Cyfrifon Dysgu Personol (PLA) Llywodraeth Cymru. Gallwn drafod cyllid gyda chi ar ôl ymchwilio.

 • Gofynion Mynediad

  Mae'r cymhwyster hwn ar gael i ddysgwyr 18 oed neu'n hyn. Rhaid bod gan ddysgwyr y sgiliau llythrennedd i allu darllen a hunanddysgu'r llawlyfr cyfeirio ac adnoddau ychwanegol.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at unigolion sy'n gweithio o fewn rôl iechyd a diogelwch ac sy'n dymuno dysgu neu ddatblygu eu gwybodaeth am iechyd a diogelwch.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r cwrs hwn yn costio £65

 • Dull Asesu

  Aseswyd trwy drafodaeth broffesiynol

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

<1D

Cost

£65