Gwobr Lefel 2 mewn Diogelwch Tân (Cyflenwi Ar-lein) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unrhyw weithwyr sydd â chyfrifoldebau yn y gweithle i ymgymryd â gofynion diogelwch tân. Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau i ddysgwyr gyflawni dyletswyddau dynodedig fel Warden Tân neu Marshall Tân.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
-Sut tanau sy’n cael eu hachosi
-Cydrannau’r triongl tân
Peryglon tanau
-Fer a lledaenu mwg
-Rheoli’r peryglon
-Mae modd dianc
-Gweld canfod a chodi’r larwm
-Defnyddio offer yn ddiogel
Systemau ymladd ymladd
-Dyletswyddau cyflogwyr
-Dyletswyddau gweithwyr
– Archwiliad diogelwch tân
– Asesiad risg tanbaid
-Role’r warden tân
-Friffio diogelwch tân

Os ydych chi dros 19 oed ac yn byw yng Nghymru ar hyn o bryd fe allech chi fod yn gymwys ar gyfer cwrs AM DDIM o dan gyllid Cyfrifon Dysgu Personol (PLA) Llywodraeth Cymru. Gallwn drafod cyllid gyda chi ar ôl ymchwilio.

 • Gofynion Mynediad

  Mae'r cymhwyster hwn ar gael i ddysgwyr 18 oed neu'n hyn. Rhaid bod gan ddysgwyr y sgiliau llythrennedd i allu darllen a hunanddysgu'r llawlyfr cyfeirio ac adnoddau ychwanegol.
  Bydd angen i'r dysgwr gael mynediad at gyfrifiadur gyda chysylltiad rhyngrwyd er mwyn cyrchu'r adnoddau dysgu o bell a chyfathrebu â'r Hyfforddwr / Asesydd.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at unigolion sy'n gyfrifol am ofynion diogelwch tân yn y gweithle

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r cwrs hwn yn costio £65

 • Dull Asesu

  Aseswyd trwy drafodaeth broffesiynol

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D

Cost

£65