Gwobr L4 mewn Marchnata Digidol – Profiad Cwsmer Ar-lein (Cyflenwi Ar-lein Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r newidiadau ym mhrofiad cwsmeriaid ar-lein i’r rheini sy’n gweithio mewn, neu sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn Marchnata Digidol.

Bydd y cwrs hwn yn datblygu sgiliau wrth ddeall taith y cwsmer digidol, egwyddorion a mesur profiad y cwsmer ar-lein.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:
– Deall pwysigrwydd y cwsmer ar-lein
profiad
– Gwybod sut i fapio siwrneiau cwsmeriaid ar-lein
– Deall egwyddorion dylunio canolfannau defnyddwyr
– Gwybod sut i fonitro a mesur y cwsmer ar-lein
profiad
– Deall sut i brofi a gwella’r cwsmer
profiad

 • Gofynion Mynediad

  Dim

  Sylwch, bydd angen i'r dysgwr gael mynediad at gyfrifiadur gyda chysylltiad rhyngrwyd i gael mynediad i'r cwrs ar-lein hwn ac i gyfathrebu â hyfforddwr y cwrs.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Gall unigolion wneud cais am y Dystysgrif neu'r Diploma mewn Marchnata Digidol ar Lefel 4 pan fydd digon o gredydau wedi'u cyflawni. Cyflawnir credydau trwy gwblhau unedau sydd wedyn yn cael eu dosbarthu fel Dyfarniadau.

 • Dull Asesu

  Adroddiad ysgrifenedig.

 • Costau Ychwanegol

  Ffi Gofrestru OCN £35

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility

Full Fee

£60