Gwobr L4 mewn Marchnata Digidol Hanfodion Marchnata E-bost (Cyflenwi Ar-lein Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â hanfodion marchnata e-bost ar gyfer y rhai sy’n gweithio mewn, neu sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn Marchnata Digidol.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:
1. Deall rôl marchnata e-bost yn y gymysgedd cyfathrebu.
2. Gwybod camau allweddol cynllunio ymgyrchoedd marchnata e-bost.
3. Deall sut i adeiladu a rhannu cronfa ddata e-bost.
4. Gwybod y ffactorau llwyddiant hanfodol ar gyfer ymgyrchoedd marchnata e-bost.
5. Deall y metrigau a’r technegau a ddefnyddir i fesur perfformiad ymgyrch e-bost.

 • Gofynion Mynediad

  Dim

  Sylwch, bydd angen i'r dysgwr gael mynediad at gyfrifiadur gyda chysylltiad rhyngrwyd i gael mynediad i'r cwrs ar-lein hwn ac i gyfathrebu â hyfforddwr y cwrs.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Gall unigolion wneud cais am y Dystysgrif neu'r Diploma mewn Marchnata Digidol ar Lefel 4 pan fydd digon o gredydau wedi'u cyflawni. Cyflawnir credydau trwy gwblhau unedau sydd wedyn yn cael eu dosbarthu fel Dyfarniadau.

  Gall unigolion wneud cais am y Dystysgrif neu'r Diploma mewn Marchnata Digidol ar Lefel 4 pan fydd digon o gredydau wedi'u cyflawni. Mae'r Diploma yn cynnwys unigolion sy'n cyflawni 40 credyd (8 uned) ar Lefel 4. Mae'r Dystysgrif yn cynnwys 25 credyd (5 uned) ar Lefel 4.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae cyllid ar gael, yn amodol ar gymhwysedd, cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.

 • Dull Asesu

  Adroddiad ysgrifenedig

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility

Full Fee

£210