Gwobr L3 mewn Datblygu Cymunedol (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs Dyfarniad Lefel 3 mewn Datblygiad Cymunedol wedi’i gynllunio ar gyfer y rhai sy’n dymuno datblygu eu sgiliau a’u harbenigedd wrth ddatblygu a chefnogi eu cymuned.

Byddai hyn o ddiddordeb i’r rhai sy’n gweithio yn eu cymuned fel un o’r canlynol:

• Gwirfoddolwr
• Gweithiwr
• Aelodau pwyllgor cymunedol
• Ymddiriedolwyr grwpiau cymunedol
• Unrhyw rôl weithgar yn y gymuned

 • Gofynion Mynediad

  Rhaid i ddysgwyr fod dros 18 oed

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Fel dyfarniad lefel 3 gall hyn arwain at ennill tystysgrif neu ddiploma mewn datblygu cymunedol. Mae'n cefnogi'r rhai sy'n gweithio mewn lleoliadau cymunedol megis ysgolion, colegau, grwpiau cymunedol i ennill cymhwyster Lefel 3 yn seiliedig ar y sgiliau a'r galluoedd y maent yn eu harddangos wrth gefnogi eu cymuned. Byddai hyn yn helpu rhywun sy'n gweithio i staff awdurdod lleol

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae’r cwrs yn cwmpasu tri maes:
  1. Gwerthoedd a Phroses Datblygu Cymunedol
  a. Deall datblygiad cymunedol sy'n seiliedig ar werth
  b. Deall y cymwyseddau sydd eu hangen ar weithwyr datblygu cymunedol
  c. Deall rôl myfyrio a dysgu mewn ymarfer datblygu cymunedol
  2. Deinameg Grwpiau Cymunedol

  a. Deall effaith cyfranogiad pobl mewn grwpiau cymunedol
  b. Deall rolau a pherthnasoedd mewn grwpiau cymunedol
  c. Deall y ffactorau sy'n effeithio ar annibyniaeth a chynhwysiant grwpiau cymunedol

  3. Anghydraddoldeb Cymdeithasol, Anghyfiawnder ac Amrywiaeth mewn Cymunedau
  a. Deall yr amrywiaeth o gymunedau
  b. Deall effaith anghydraddoldeb cymdeithasol, amrywiaeth ac anghyfiawnder ar gymunedau
  c. Deall sut mae deinameg pwer a dylanwad yn effeithio ar gymunedau.

 • Dull Asesu

  Portffolio/Aseiniadau

 • Costau Ychwanegol

  Ariennir yn llawn trwy ddarpariaeth rhan amser.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1Y

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility