Gweithdy Sgiliau Recriwtio (Rhan Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y gweithdy hwn yn rhoi dealltwriaeth o dechnegau recriwtio a chyfweld y gellir eu defnyddio mewn ymarfer yn y dyfodol. Bydd y gweithdy hwn yn cyflwyno gwahanol ffyrdd o weithio ac yn gwella’r sgiliau a ddysgwyd.

 • Gofynion Mynediad

  Dim

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Gwell sgiliau cyfweld, recriwtio a dethol. Gwelliant mewn sgiliau rheoli.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae canlyniadau'r cwrs yn cynnwys:

  - Dealltwriaeth o heriau cyfweld, yr hyn sydd angen ei ystyried.
  - Ymarfer myfyriol - sgiliau cyfweld, sut beth yw swydd dda?
  - Bod yn gyson, yn deg ac yn ddiduedd; Tuedd anymwybodol – deall eich hun.
  - Rhoi adborth i ymgeiswyr, effaith ac effeithiolrwydd.
  - Sesiwn sgiliau cyfweliad ymarferol – profi eich sgiliau.

 • Dull Asesu

  Dim asesiad ffurfiol.

 • Costau Ychwanegol

  Gall cost ychwanegol fod yn berthnasol ar gais

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility