Gweithdy Byr Tylino Bambw (Rhan-Amser) Dechrau Ionawr

Crynodeb o’r cwrs

Mae tylino bambw yn dechneg sy’n ymgorffori coesynnau bambw o wahanol hyd a diamedrau i ddarparu gwaith meinwe dwfn. Mae’r tylino ei hun yn hyrwyddo cylchrediad, canfyddiad nerf synhwyraidd, a draeniad lymffatig ac yn darparu ymdeimlad dwfn o ymlacio a lles. Budd ychwanegol i’r therapydd yw bod defnyddio’r ffyn bambw yn helpu i leihau straen a straen ar ddwylo a bysedd wrth barhau i ganiatáu ar gyfer triniaethau sy’n treiddio’n ddwfn.

 • Gofynion Mynediad

  Cymhwyster Lefel 3 neu'n uwch mewn Tylino Sweden.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Sgil arbenigol ychwanegol at gymwysterau therapi harddwch / Therapi Cymhwysol presennol

 • Modiwlau’r cwrs

  Gweithdy undydd byr yw hwn sy'n para 6 awr i ymgeiswyr sydd eisoes â chymhwyster tylino Sweden Lefel 3. Mae hwn yn arbenigedd ychwanegol i sgil tylino sy'n bodoli eisoes. Mae'r cwrs hwn yn darparu tystysgrif Coleg.

 • Dull Asesu

  Arddangosiadau ymarferol a chyflwyniad damcaniaethol yn unig.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd gofyn i ddysgwyr wisgo tiwnig a PPE cysylltiedig.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D

Fee

£100 – funding available, subject to eligibility