Gosod Pwyntiau Codi Tâl Cerbydau Trydan Domestig, Masnachol a Diwydiannol (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r holl sgiliau allweddol i osod, dod o hyd i ddiffygion ac archwilio a phrofi pwyntiau gwefru cerbydau trydan. Mae hwn yn wir yn sector newydd cyffrous y gall trydanwyr presennol ganghennu ynddo a chynhyrchu incwm ychwanegol neu ddod yn osodwr arbenigol allanol. Gyda phrisiau petrol yn yr awyr yn uchel mae mwy o bobl yn troi at gerbydau trydan.

 • Gofynion Mynediad

  Gan fod y cymhwyster hwn yn ymwneud â gosod pwyntiau gwefru mewn lleoliadau domestig, ar y stryd a masnachol, disgwylir bod ymgeiswyr yn drydanwyr gweithredol gyda chymhwyster Lefel 3 ffurfiol:
  • Bod yn gymwys i weithio ar osodiadau trydanol domestig a masnachol (Gydag Cymhwyster Lefel 3 o leiaf fel C&G 2365 neu NVQ)
  • Yn gallu gosod a therfynu cebl pvc / pvc (gefell a phridd) a chebl arfog Dur Gwifren (swa) yn gywir.
  • Yn gallu cynnal gwiriad cychwynnol (archwilio a phrofi) ar osodiad trydanol a chwblhau'r gwaith papur angenrheidiol.
  • Bod yn gyfoes â'r gofynion Rheoliadau Adeiladu diweddaraf
  • Byddwch yn gyfoes â rheoliadau gwifrau diweddaraf y 18fed Argraffiad

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Ar hyn o bryd mae galw cynyddol am bwyntiau gwefru cerbydau trydan newydd ond rhy ychydig o osodwyr i'w cyflwyno. Mae hon eisoes yn farchnad ffyniannus sydd i fod i fynd yn llawer mwy yn y dyfodol agos. Trwy arfogi'ch hun â sgil newydd fel gosodiad gwefru cerbydau trydan, byddwch yn dod i mewn yn gynnar mewn sector a ddylai fod yn broffidiol iawn yn y blynyddoedd i ddod. Mae Adroddiad Marchnad Seilwaith Codi Tâl Cerbydau Trydan - Dadansoddiad y DU 2016-2020 yn rhagweld y bydd y farchnad seilwaith yn fwy na dwbl erbyn 2020.

 • Dull Asesu

  • Arholiad Dewis Lluosog Ar-lein
  • Asesiad Ymarferol

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

2D