Gosod a Chynnal Systemau Ysgeintwyr Tân Awtomatig mewn Anheddau Domestig Lefel 3 (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unigolion sydd â chymhwyster Rheoliadau Dwr ac sy’n dymuno ennill y wybodaeth angenrheidiol i osod a chynnal systemau chwistrellu tân domestig.
Mae’r llwybr hwn yn addas ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio yn y
diwydiant taenellu a’r rheini sy’n dymuno uwchsgilio, newid proffesiwn neu ar gyfer cwmnïau sy’n dymuno ymgymryd â DPP gyda’u gosodwyr.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:
– Paratowch yr amgylchedd gwaith ar gyfer gosod
systemau chwistrellu awtomatig
– Yn gallu gosod a chomisiynu tân awtomatig
system ysgeintio
– Gwneud gwiriadau gwasanaeth a chynnal a chadw system ysgeintio tân annedd domestig
– Gofynion y System
– Deddfwriaeth
– BS9251 – prif Safon Prydain sy’n ymwneud â thân chwistrellwyr yn y wlad
– Y gwahanol fathau o bennau taenellu tân a dwr cysylltiadau

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

3D