Ffotograffiaeth Ddigidol a Golygu Delweddau

Crynodeb o’r cwrs

Nod y cwrs Ffotograffiaeth Ddigidol a Golygu Delwedd yw datblygu hyder a sgiliau mewn ffotograffiaeth. Bydd unigolion yn gallu cwrdd â phobl o’r un anian, rhannu arbenigedd a gwybodaeth am y pwnc.

  • Gofynion Mynediad

    Mae cael camera yn ddefnyddiol i ddatblygu sgiliau y tu allan i'r ystafell ddosbarth, ond nid yw'n hanfodol. Mae camerâu ar gael i'w defnyddio gan y cyfranogwyr yn ystod y cwrs.

  • Dull Asesu

    Adolygir sgiliau technegol a chreadigol gan y tiwtor, ond nid oes angen asesiad ffurfiol.

  • Costau Ychwanegol

    Gall cost ychwanegol fod yn berthnasol ar gais

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

8W

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility