Excel i Ddechreuwyr (Rhan-Amser) Dechrau Ionawr

Crynodeb o’r cwrs

Yn ystod y cwrs hwn, byddwch yn dysgu hanfodion a chysyniadau sylfaenol Microsoft Excel. Bydd hyn yn caniatáu ichi gael y gorau o’r feddalwedd wrth fynd i’r afael â’r offer sylfaenol sy’n eich helpu i ddod yn ddefnyddiwr effeithiol.

Mae llwybrau dilyniant ar gael ac efallai y bydd pob unigolyn sy’n dymuno cynyddu ei wybodaeth Microsoft Excel am gofrestru ar y cyrsiau Excel Canolradd ac Excel Uwch.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:
-Creu Daenlenni
-Defnyddio Swyddogaethau Cynllun
– Arbed mewn lleoliadau penodol
-Perfformio amrywiol gyfrifiadau
-Gwirio canlyniadau
-Graffau a Siartiau

 • Gofynion Mynediad

  Rhywfaint o brofiad o ddefnyddio taenlenni

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Nod y cwrs hwn yw gwella cyfleoedd gyrfaol myfyrwyr neu ar gyfer datblygiad personol.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r cwrs hwn yn £ 100 y pen. Efallai y bydd cyllid ar gael ar gyfer y cwrs hwn. Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.

 • Dull Asesu

  Asesiad mewnol trwy dasgau rheoledig a chynhyrchu portffolio o dystiolaeth.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility