Dylunio Peirianneg Ddiwydiannol (Electronig a Thrydanol) – BEng (Anrh) (Prentisiaeth Gradd) (Rhan Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Cynlluniwyd y rhaglen hon i uwchsgilio gweithwyr presennol sydd wedi cwblhau astudiaeth lefel 2/3/4 yn flaenorol, naill ai fel prentisiaid neu fel arall. Mae gofynion mynediad arferol i’r rhaglenni hyn yn berthnasol. Cynigir y rhaglen hon mewn partneriaeth â Phrifysgol Wrecsam Glyndwr.

 • Gofynion Mynediad

  Mae meini prawf mynediad yn manylu ar gynnig nodweddiadol ond mae'r Coleg yn ystyried pob cais yn unigol sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglyn â'ch cynnig, cysylltwch â'n Tîm Derbyniadau.

  Cynnig nodweddiadol: 2 Lefel A ar Radd E neu broffil PP / PPP o gymhwyster BTEC Lefel 3 a phum TGAU ar Radd C neu uwch, i gynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol). Mae cymhwysedd ar gyfer y rhaglen hon hefyd yn dibynnu ar ofynion ychwanegol gan gynnwys bod yn weithiwr cyflogedig mewn rôl addas yn y sector a gweithio yng Nghymru am o leiaf 51% o'r amser gwaith.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Gallwch symud ymlaen i amrywiaeth o gyrsiau ôl-raddedig sy'n gysylltiedig â pheirianneg. Mae gan raddedigion ragolygon cyflogaeth mewn ystod eang o ddisgyblaethau peirianneg, er enghraifft: Peirianneg Drydanol, Peirianneg Electronig, Peirianneg Ddiwydiannol a Rheoli Gweithrediadau Peirianneg.

 • Modiwlau’r cwrs

  Gall modiwlau Blwyddyn 1 gynnwys:
  - Technegau Peirianneg Dadansoddol
  - Peirianneg Drydanol
  - Peirianneg Fecanyddol
  - Dysgu Seiliedig ar Waith
  - Safonau Peirianneg, Rheoli Busnes a Gweithrediadau
  - Dylunio a Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD).

  Gall modiwlau Blwyddyn 2 gynnwys:
  - Prosiect Diwydiannol
  - Technegau Rheoli Dadansoddol
  - Gweithgynhyrchu Modern, Cynaliadwyedd a Diwydiant
  - Offeryniaeth a Monitro Cyflwr
  - Awtomeiddio Diwydiannol a PLCs
  - Dosbarthu Pwer a Dylunio System.

  Gall modiwlau Blwyddyn 3 gynnwys:
  - Prosiect
  - Rheoli'r gweithlu ac Ymgysylltu ac Ymrwymiad
  - Systemau Cynnal a Chadw a Diogelwch
  - Modelu ac Efelychu Peirianneg
  - Systemau Cyfathrebu Diwydiannol

 • Dull Asesu

  Bydd y rhaglen yn cynnwys darlithoedd, gweithdy ymarferol a sesiynau tiwtorial. Bydd yn rhaid i chi gwblhau aseiniadau ysgrifenedig wrth i chi symud ymlaen trwy'r rhaglen. Mae gan nifer o fodiwlau arholiadau ac mae angen prosiect ymchwil

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

3Y