Dyfarniad L4 Marchnata Digidol Cynllunio Marchnata Digidol Cyflwyno Ar-lein (Rhan Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â’r sgiliau sydd eu hangen wrth gynllunio gweithgareddau marchnata digidol ar gyfer y rhai sy’n gweithio mewn, neu sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn Marchnata Digidol.

Bydd y cwrs hwn yn datblygu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o gynlluniau marchnata digidol a sut i gyflwyno’r rhain i’ch rôl fel marchnatwr.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:

1. Deall y newidiadau yn ymddygiad defnyddwyr a achosir gan dechnoleg ddigidol.
2. Deall sut y gellir archwilio’r amgylchedd marchnata digidol.
3. Eglurwch wahanol gamau’r broses cynllunio marchnata digidol.
4. Deall sut i gymhwyso elfennau o’r cymysgedd marchnata digidol.
5. Gwybod sut y gellir rheoli a mesur cynlluniau marchnata digidol.

 • Gofynion Mynediad

  Dim

  Sylwch, bydd angen i'r dysgwr ddefnyddio cyfrifiadur â chysylltiad rhyngrwyd i gael mynediad i'r cwrs ar-lein hwn ac i gyfathrebu â hyfforddwr y cwrs.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Gall unigolion wneud cais am Dystysgrif neu Ddiploma mewn Marchnata Digidol ar Lefel 4 pan fydd digon o gredydau wedi’u hennill. Cyflawnir credydau trwy gwblhau unedau sydd wedyn yn cael eu dosbarthu fel Dyfarniadau

  Gall unigolion wneud cais am Dystysgrif neu Ddiploma mewn Marchnata Digidol
  ar Lefel 4 pan fydd digon o gredydau wedi'u cyflawni. Mae'r Diploma yn cynnwys unigolion sy'n cyflawni 40 credyd (8 uned) ar Lefel 4. Mae'r Dystysgrif yn cynnwys 25 credyd (5 uned) ar Lefel 4.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae cyllid ar gael ar gyfer y cwrs hwn, cysylltwch â ni i gael gwybod mwy

 • Dull Asesu

  Adroddiad ysgrifenedig

 • Costau Ychwanegol

  £35 Ffi Cofrestru OCN

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility

Full Fee

£210