Diploma Lefel 2 NVQ mewn Galwedigaethau Paentio Diwydiannol Gorffen Addurnol – Peintiwr (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Dyluniwyd y Diploma Lefel 2 mewn Peintio ac Addurno i ddatblygu’r sgiliau paentio ac addurno a enillwyd eisoes ar Lefel 1 a bydd yn eich paratoi ar gyfer swydd yn y diwydiant adeiladu.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1 year