Diploma L4 C&G mewn Asesu Ynni Domestig – Cyflenwi Ar-lein (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae cwrs cymhwyster Elmhurst Energy’s City and Guilds yn darparu cyfle gwych i’r rheini sy’n hollol newydd i fyd asesu ynni ac yn gyfarwydd â nhw, ddod yn Aseswyr Ynni Domestig (NDEAs) cwbl gymwys.

Cyflwynir y cyrsiau hyfforddi gan arbenigwyr diwydiant sydd â phrofiad ymarferol go iawn! Maent yn gwybod y swydd y tu mewn a’r tu allan, ac yn cyflwyno’r cwrs ar gyflymder sy’n addas i bob unigolyn.

 • Gofynion Mynediad

  Rhaid i unigolion fod yn 18 oed neu'n hyn.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Aseswyr Ynni Domestig, Hyfforddwyr,

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r lefelau sy'n gysylltiedig â'r cymhwyster annomestig fel rheol yn cynrychioli cymhlethdod adeiladau masnachol.
  Mae'r cymhwyster lefel 3 yn caniatáu i aseswyr gwblhau EPCs ar yr holl adeiladau masnachol sydd â nodweddion cyffredin a systemau cyflyru syml.

  Mae'r cymhwyster lefel 4 yn caniatáu i aseswyr gynhyrchu EPCs ar adeiladau masnachol presennol heb nodweddion sy'n digwydd yn aml a systemau cyflyru cymhleth. Gall NDEAs Lefel 4 hefyd gynhyrchu EPCs masnachol newydd eu hadeiladu.

  Fel rhan o gymhwyster Lefel 4 yr Asesydd Ynni Domestig, mae'n ofynnol i ymgeiswyr gwblhau portffolio o dystiolaeth sy'n cwrdd â'r holl ofynion o dan y Safon Deiliadaeth Genedlaethol (NOS). Mae'r cymhwyster yn Ddiploma Lefel 4 sy'n cyfateb i safonau Safon Uwch.

  Mae City & Guilds yn amcangyfrif bod cymhwyster Lefel 4 NDEA yn gofyn am Gyfanswm Amser Cymhwyster (TQT) o 430 awr. Rydym yn amcangyfrif y gall y portffolio gymryd rhwng 4 a 12 wythnos i'w gwblhau yn dibynnu ar yr amser sydd ar gael i chi.

  Rydym yn darparu arweiniad a chefnogaeth am ddim trwy gydol y broses gan ein haseswyr cymwys i sicrhau eich bod yn cwblhau'r portffolio cyn gynted â phosibl.

 • Dull Asesu

  Portffolio.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1 year

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility