Diogelwch Gwylwyr Lefel 3 (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Nod y cymhwyster hwn yw datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer dysgwyr sydd eisoes yn gweithio, neu eisiau gweithio, mewn rôl oruchwylio mewn stiwardio, digwyddiadau gwylwyr, diogelwch a gwirfoddoli.

Bydd y dysgwyr yn ymdrin â:
• Helpu i reoli gwrthdaro.
• Cyfrannu at waith y tîm.
• Paratowch ar gyfer digwyddiadau gwylwyr.
• Delio â damweiniau ac argyfyngau.
• Rheoli mynediad, allanfa a symudiad pobl mewn digwyddiadau gwylwyr.
• Monitro gwylwyr a delio â phroblemau torf ac argyfyngau.
• Cefnogi’r defnydd effeithlon o adnoddau yn ogystal â rheoli eich datblygiad proffesiynol eich hun.
• Rheoli gwybodaeth ar gyfer gweithredu.
• Rheoli a chadw pobl mewn digwyddiad gwylwyr i weithredu gan yr heddlu.
• Gweithio gydag eraill i wella gwasanaeth cwsmeriaid.

 • Gofynion Mynediad

  Dylai ymgeiswyr eisoes feddu ar y cymwysterau Diogelwch Gwylwyr Lefel 2 neu gyfwerth er mwyn cwblhau'r cymhwyster [unedau] yn foddhaol. Heb dystiolaeth o gymwysterau ffurfiol, rhaid i ymgeiswyr ddangos gwybodaeth a phrofiad blaenorol digonol i sicrhau bod ganddynt y potensial i ennill y cymhwyster.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Mae'r cymwysterau Diogelwch Gwylwyr yn darparu'r wybodaeth a'r profiad gofynnol i weithio fel stiward ar feysydd chwaraeon, lleoliadau cerdd, gwyliau, gorymdeithiau ac unrhyw ddigwyddiadau eraill sy'n gofyn am ddiogelwch gwylwyr, ac yn cyflawni'r rheoliadau a'r gofynion ar gyfer stiwardio a nodwyd gan y llywodraeth yn y Canllaw. i Ddiogelwch ar Feysydd Chwaraeon (Y Canllaw Gwyrdd).

 • Modiwlau’r cwrs

  POA - Efallai y bydd cyllid ar gael yn amodol ar gymhwysedd.

 • Dull Asesu

  Portffolio o dystiolaeth
  Arddangosiad ymarferol

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1 year