Cyrsiau Byr Trydanol (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Rydym yn cynnig Cyrsiau Byr Trydanol, mae’r rhain yn cynnwys:
– Gosod a Chynnal a Chadw Systemau Ffotofoltäig Solar Graddfa Fach SIY
– Diploma NVQ Lefel 3 mewn Gosod Electrotechnegol SIY
– Electrical City & Guilds 2393 Rheoliadau Adeiladu

  • Gofynion Mynediad

    Gofynion mynediad amrywiol yn dibynnu ar y cwrs sy'n ofynnol.

  • Modiwlau’r cwrs

    Mae'r costau'n amrywio yn dibynnu ar y dewis o gwrs, cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth.

  • Dull Asesu

    Dulliau asesu amrywiol, yn dibynnu ar y cwrs sy'n ofynnol.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1W

Cost

£150