Cyflwyniad i Saernïaeth (Rhan Amser) Dechrau Ionawr

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs dwys byr hwn yn rhoi cyflwyniad sylfaenol i’r sgiliau a’r technegau sy’n gysylltiedig â chrefft gwaith saer ac asiedydd. Cyflwynir y cwrs gan ddefnyddio dull ymarferol mewn gweithdai eang dan gyfarwyddyd arbenigwyr gwaith saer ac asiedydd cymwys a phrofiadol.

 • Gofynion Mynediad

  Dim

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Gall unigolion sydd am symud ymlaen i hyfforddiant a chymwysterau pellach ddilyn Diploma Lefel 2 FfCCh ¿¿mewn Gwaith Saer ac Asiedydd (Galwedigaethau Pren).

 • Modiwlau’r cwrs

  Cyflwynir y cwrs hwn un noson yr wythnos dros 5 wythnos

 • Dull Asesu

  Dim

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol cysylltiedig â chyrsiau, bydd dysgwyr
  angen ystod o Offer Amddiffynnol Personol (PPE) a deunydd ysgrifennu cyn dechrau ar y cwrs gan gynnwys:
  - Esgidiau diogelwch
  -Sbectol diogelwch
  -Mwgwd llwch

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

7W

Fee

£125 – funding available, subject to eligibility