Archwilio AAT Lefel 4 (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cymhwyster hwn yn rhan o Ddiploma Proffesiynol AAT Lefel 4 a gellir ei astudio’n annibynnol neu fel y’i datblygwyd i’r cymhwyster llawn. Byddai angen cais ychwanegol.

Os ydych chi dros 19 oed ac yn byw yng Nghymru ar hyn o bryd fe allech chi fod yn gymwys ar gyfer cwrs AM DDIM o dan gyllid Cyfrifon Dysgu Personol (PLA) Llywodraeth Cymru. Gallwn drafod cyllid gyda chi ar ôl ymchwilio.

 • Gofynion Mynediad

  Dim ar gyfer yr uned sengl hon er y byddai gwybodaeth fanwl am ddatganiadau ariannol neu gymhwyster AAT Lefel 3 yn fuddiol.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  - Hunangyflogaeth
  - Arfer cyfrifeg
  - Swydd reoli

 • Dull Asesu

  Arholiad ar-lein AAT lefel 4 wedi'i osod yn allanol.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

20W