Dysgu-Oedolion

P’un a ydych yn chwilio am hobi newydd, eisiau ennill sgiliau i symud ymlaen yn y gwaith neu ennill cymwysterau i gychwyn ar yrfa newydd, byddwch yn dod o hyd i ystod eang o gyrsiau rhan-amser, byr a phroffesiynol gyda Grŵp Colegau NPTC.

Rydym yn ymrwymedig i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau, agor cyfleoedd newydd i chi a’ch helpu i gyflawni eich breuddwydion yn y dyfodol. Mae cyrsiau’n dechrau o fis Ionawr ac yn parhau drwy gydol y flwyddyn. Rydym yn cynnig ystod o ddosbarthiadau nos/dros y penwythnos gyda chyrsiau sy’n gallu
cyd-fynd â’ch oriau gwaith a’ch ffordd o fyw.

Cwrs
Lefel 3 Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith (Rhan-Amser)
Mae cyfrifiaduron ddim yn brathu (Rhan-Amser)
PA1 Defnyddio Plaladdwyr yn Ddiogel Cais Knapsack PA6 (Rhan-Amser)
PRINCE2 6ed Argraffiad Sylfaen & Arholiad Swyddogol (Rhan-Amser)
Profi Offer Cludadwy Lefel 3 (PAT) City & Guilds 2377 (Rhan Amser) Dechrau Ionawr
Rhaglen Dysgu a Reolir (Porth i Nwy) (Rhan-Amser)
Rheoli Diogelwch Gwylwyr Lefel 4 (Rhan-Amser)
Rheoliadau Dwr Oer (BPEC) (Rhan Amser)
Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL) (Rhan-Amser)
Saesneg, TG a Mathemateg Sylfaenol (Rhan-Amser)
Sgiliau Weldio Rhagarweiniol Lefel 1 (Rhan-amser)
TGAU Mathemateg (Rhan-Amser)
TGAU Mathemateg (Rhan-Amser) Dechrau Ionawr
TGAU Saesneg Iaith (Rhan-Amser)
TGAU Saesneg Iaith (Rhan-Amser) Dechrau Ionawr
Timau i Athrawon (Rhan-Amser)
Trin â Llaw Pasbort Cymru Gyfan (Rhan-Amser)
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) (Rhan-Amser)
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) Uwch (Rhan-Amser)
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – HNC (Rhan-Amser)