Dysgu-Oedolion

P’un a ydych yn chwilio am hobi newydd, eisiau ennill sgiliau i symud ymlaen yn y gwaith neu ennill cymwysterau i gychwyn ar yrfa newydd, byddwch yn dod o hyd i ystod eang o gyrsiau rhan-amser, byr a phroffesiynol gyda Grŵp Colegau NPTC.

Rydym yn ymrwymedig i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau, agor cyfleoedd newydd i chi a’ch helpu i gyflawni eich breuddwydion yn y dyfodol. Mae cyrsiau’n dechrau o fis Ionawr ac yn parhau drwy gydol y flwyddyn. Rydym yn cynnig ystod o ddosbarthiadau nos/dros y penwythnos gyda chyrsiau sy’n gallu
cyd-fynd â’ch oriau gwaith a’ch ffordd o fyw.

Cwrs
Excel i Ddechreuwyr (Rhan-Amser) Dechrau Ionawr
Excel Uwch (Rhan-Amser)
Excel Uwch (Rhan-Amser) Dechrau Ionawr
Farnis Ewinedd Gel (Rhan-Amser)
Ffotograffiaeth Ddigidol a Golygu Delweddau
Gofal, Dysgu a Datblygu Plant Diploma CG L3 (Rhan-amser)
Gofyniad Cymorth Cyntaf yn y Gwaith Lefel 3 (Rhan-Amser)
Goruchwyliaeth Diogelwch Gwylwyr Lefel 3 (Rhan-Amser)
Goruchwyliaeth Diogelwch Gwylwyr Lefel 3 (Rhan-Amser)
Gosod a Chynnal Systemau Ysgeintwyr Tân Awtomatig Lefel 3 (Rhan-Amser)
Gosod Drysau Pren Gwrth Dân (Rhan-Amser)
Gosod Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan Domestig (Rhan-Amser) Dechrau Ionawr
Gosod Ysgeintwyr Tân (Rhan Amser)
Gosod Ysgeintwyr Tân (Rhan Amser) Dechrau Ionawr
Gosod Ysgeintwyr Tân (Rhan-Amser)
Gwasanaeth Cwsmer gyda Sgiliau Busnes L2 (Cyflenwi Saesneg) (Rhan-Amser)
Gwasanaeth Cwsmer gyda Sgiliau Busnes L2 (Cyflenwi Saesneg) (Rhan-Amser) Dechrau Ionawr
Gwasanaeth Cwsmer Lefel 2 (Highfield) (Rhan Amser)
Gweithdy Byr Tylino Bambw (Rhan-Amser) Dechrau Ionawr
Gweithdy Rysáit fawr a Bownsio Lee Stafford (Rhan-Amser)