Ceisiadau Addysg Uwch

Os hoffech siarad â rhywun am wneud cais, cysylltwch â’n Tîm Addysg Uwch ar 01639 648000 neu drwy e-bost ar higher_education_enq@nptcgroup.ac.uk

1. Dewiswch eich pwnc neu eich cwrs

Bydd mynychu Nosweithiau Agored ac ymchwilio i’n cyrsiau’n eich helpu i benderfynu!

Porwch ein cyrsiau addysg uwch

2. Gwneud cais

Ar ôl i chi ddewis eich cwrs neu bwnc, gallwch glicio ar y botwm gwyrdd ‘Apply Now’.

Os yw’r cwrs yn llawn amser, bydd yn mynd â chi i system Derbyn Prifysgolion a Cholegau – Gwefan Israddedig UCAS: Ymgeisio a Thracio lle byddwch chi’n gallu gwneud cais ar-lein.

Rydym yn cynghori bod myfyrwyr yn gwneud cais mor gynnar â phosibl. Gall UCAS ddechrau derbyn ceisiadau mor gynnar â mis Medi bob blwyddyn.

Os yw’r cwrs yn rhan-amser, fe’ch cyfeirir at ein porth ymgeisio, dyma lle gofynnir ichi greu cyfrif i gychwyn eich cais. Byddwch yn gallu arbed a dychwelyd i’ch cais tra bydd ar y gweill.

Angen dychwelyd i’ch cais? Cliciwch ar y ddelwedd isod.

 

4. Cadwch mewn cysylltiad

Byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi trwy e-bost trwy gydol y broses ymgeisio. Gallwch hefyd hoffi a dilyn ni ar gyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf neu gysylltu â ni.

Facebook

 

Twitter

 

 

YouTube